DEKLARIMET NE SHTET DHE FISKALIZIM-KLASA 3 MARS 2024

Trajnim online për ‘Deklarimet në shtet dhe fiskalizimin’,  do të zhvillohet në datat 3, 9, 10 dhe 16 Mars 2024, ora 18.30-21.00, nëpërmjet Zoom .
Ky trajnim është i dedikuar për fillestarët ose ata që kanë njohuri paraprake, por dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në këtë fushë.
Pedagogu i kursit është Prof. Assoc.Dr. Ilirjan Lipi, një ekspert i njohur në fushën e tatimeve dhe kontabilitetit.
Trajnim online për ‘Deklarimet në shtet dhe fiskalizimin’,
do të zhvillohet  ne ora 18.30-21.00, nëpërmjet Zoom .
  • Seanca 1:                                                            3 Mars 2024.   Kliko ketu
  • Seanca 2:                                                            9 Mars  2024.  Kliko ketu
  • Seanca 3:                                                          10 Mars  2024.  Kliko ketu
  • Seanca 4:                                                          16 Mars 2024.    Kliko ketu
Nëse ju jeni të interesuar për të marrë pjesë në këtë trajnim, ju mund të regjistroheni  online .

REGJISTROHUNI KETU

Ju do të gjeni të gjitha detajet e nevojshme për trajnimin, si kushtet, çmimin, oraret, programin, metodologjinë, etj. Ju gjithashtu do të merrni një certifikatë pas përfundimit të trajnimit.

Trajnim është një mundësi e mirë për të zhvilluar një karrierë të suksesshme në fushën e tatimeve dhe kontabilitetit, si dhe për të përmbushur obligimet ligjore si biznes. Ju do të përfitoni njohuri dhe praktikë të dobishme, si dhe do të bashkoheni me një komunitet të profesionistëve të kësaj fushe.

Ky trajnim ju mundëson të mësoni rregullat dhe procedurat e deklarimit të tatimeve në shtet, si dhe procesin e fiskalizimit, i cili ka si qëllim të zvogëlojë evazionin fiskal dhe të rrisë transparencën e transaksioneve. Ju do të mësoni si të përdorni softuerët e kontabilitetit, si të aplikoni për certifikatë elektronike dhe nënshkrim elektronik, si të menaxhoni arkat dhe llogaritë bankare të biznesit tuaj, si të verifikoni faturat dhe të bëni raportime në Administratën Tatimore, etj.

 

Ju mund të zgjidhni njërën nga këto mundësi ose të kombinoni të dyja, sipas preferencave dhe kohës tuaj. Në çdo rast, ju duhet të regjistroheni duke plotesuar formen perkatese.

Në fund të trajnimit, ju do të merrni një certifikatë për ndjekjen e trajnimit, e cila do të jetë e vlefshme për të treguar kualifikimin tuaj të vazhdueshëm profesional.

Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, ju lutem më shkruani(kurseinfo@gmail.com). Unë do të jem i gatshëm t’ju përgjigjem.