PRAKTIKE ME SOFTWARE KONTABILITETI

SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

APLIKO

NE SOFTWARE KONTABILITETI TE APLIKUAR

Per te ndjekur kete modul eshte e domosdoshme qe ju te jeni trajnuar me pare per nje software te kontabilitetit te aplikuar.

Pra per secilin kursant kerkohet qe te kete ndjekur me pare kursin praktik per nje software te kontabilitetit te aplikuar tek i cili te kete arritur te mesoje programin, te lexoje efektet kontabel dhe te kete marre njohurite e para fiskale.

Ne modulin e praktikimit kursanti do te fokusohet:

  • 1-Rifreskim dhe avancim ne nivele te tjera te njohurive te marra ne kursin e meparshem praktik per programin e kontabilitetit te aplikuar.
  • 2-Njohuri te nje niveli me te larte praktike te perdorur nga ekonomistet dhe kontabilistet ne praktikat e tyre.
  • 3-Kursanti do te punoje me situata dhe dokumenta reale.
  • 4-Njohurite praktike per programet, kontabilitetin dhe fiskalitetet nga implementimet ne biznese do te perdoren per kursantet.
  • 5-Sipas kerkeses se klientit dhe marreveshje midis te dy paleve ne fillim te procesit mund te shtohen oret e trajnimit.
  • 6-Fiskalizimi dhe pershtatjet e bizneseve