EXCEL PËR PROFESIONISTËT

 

Microsoft Excel për Profesionistët.

Kurset ofrohen në nivele më të avancuara edhe për disa profesione specifike. Ato janë për ekonomistët, bankierët, kontabilistët, manaxherët dhe ata që dëshirojnë të mësojnë power BI.