EXCEL PER MANAXHERET

Trajnimi synon te pergatise me njohuri Kontabilistet e Rinj. Nepermjet moduleve te meposhtme do te mund te rrisni profesionalizmin tuaj dhe do te jeni nje kandidate me i afte per te punuar ne sektor te ndryshem te tregut te punes .

Shenim: Eshte e nevojshme qe individet te jene trajnuar me pare per Excel Fillestar  & Excel Mesatar

EXCEL PER MANAXHERET 

MODULI 1(10 ORE, 4 JAVE)

 • 1-Gantt Chart
 • 2-Pareto Chart
 • 3-PivotTables
 • 4-Automating MS-EXCEL
 • 5-Correlation
 • 6-Regression
 • 7-Transportation Problem

MODULI 2 (12 ORE, 4 JAVE)

 • 1-Financial models
 • 2-Investment analysis models
 • 3-Worksheet applications in cost accounting
 • 4-Marketing models
 • 5-Purchase order processing: a database application
 • 6-Statistical applications in quality control
 • 7-Inventory control models
 • 8-Models for production operations
 • 9-Project management