EXCEL PER STAFET E REJA TE BANKAVE

Trajnimi synon te pergatise me njohuri stafet e reja te bankave ose ata qe aspirojne per sektorin bankar. Nepermjet moduleve te meposhtme do te mund te rrisni profesionalizmin tuaj dhe do te jeni nje kandidate me i afte per te punuar ne sektorin bankar .

Shenim: Eshte e nevojshme qe individet te jene trajnuar me pare per Excel Fillestar dhe Excel Mesatar

 

 

EXCEL PER BANKAT

 

MODULI 1, 10 ORE

 

 • 1-Copying/ Cuting and Pasting Formulae
 • 2-Pasting Speciale
 • 3-Gantt Chart
 • 4-Pareto Chart
 • 5-PivotTables
 • 6-Inserting Function
 • 7-Functions (Lookup Functions,Date Functions,Financial Functions)

 

MODULI 2, 12 ORE

 • 1-Loan Repayment
 • 2-Discount Cash-Flow
 • 3-Securities Functions
 • 4-Functions for Basic Statistics 
 • 5-Other Matematics and  StatisticsFunctions
 • 6-“IF-Then” Analysis Scenarios and Goal Seek

 

 

 

MODULE SIPAS KERKESES

PREZANTONI KERKESEN TUAJ DHE NE JU PERGJIGJEMI NE MODULE SPECIALE