EXCEL PER STAFET E REJA TE BANKAVE

Trajnimi synon te pergatise me njohuri stafet e reja te bankave ose ata qe aspirojne per sektorin bankar. Nepermjet moduleve te meposhtme do te mund te rrisni profesionalizmin tuaj dhe do te jeni nje kandidate me i afte per te punuar ne sektorin bankar . Eshte e nevojshme qe individet te jene trajnuar me pare per njerin prej programeve Financa 5, Elif-Kontabilitet ose Alpha Web.

KURSE ONLINE DHE ZYRE

Kurset rekomandohet te ndiqen online duke perfituar nga oraret dhe ne kete menyre ju do te mund edhe te vazhdoni punet tuaja te perditeshme, nderkohe edhe te trajnoheni.

 

 

 

MODULE SIPAS KERKESES

PREZANTONI KERKESEN TUAJ DHE NE JU PERGJIGJEMI NE MODULE SPECIALE