Kontabilistet

Trajnimi synon te pergatise me njohuri Kontabilistet e Rinj. Nepermjet moduleve te meposhtme do te mund te rrisni profesionalizmin tuaj dhe do te jeni nje kandidate me i afte per te punuar ne sektor te ndryshem te tregut te punes .

Shenim: Eshte e nevojshme qe individet te jene trajnuar me pare per Excel Fillestar , Excel Mesatar dhe Excel i Avancuar

 EXCEL PER KONTABILISTET

MODULI 1, 10 ORE

 • 1-Data Entry
 • 2-Totals & More
 • 3-Queries in Lists
 • 4-Functions (Lookup Functions,Date Functions,Financial Functions)
 • 5-The Look & Feel of Output
 • 6-Copying & Moving
 • 7-Saving Work & Protecting It
 • 8-Analysing Data

MODULI 2, 12 ore

 • 1- Data Tables 
 • 2-Scenarios
 • 3-Goal Seek
 • 4-Solver
 • 5-PivotTables
 • 6-Auditing Tools
 • 7-Automating MS-EXCEL
 • 8-Introduction to Macros