Kontabilistët

Trajnimi synon të përgatisëme njohuri kontabilistët e rinj. Nëpërmjet moduleve të mëposhtme do të mund të rrisni profesionalizmin tuaj dhe do të jeni një kandidatë  i aftë për të punuar në sektor të ndryshëm të tregut të punës .

Shënim: Është e nevojshme që individët të jenë trajnuar më parë për Excel fillestar , Excel mesatar dhe Excel i avancuar.

 EXCEL PËR KONTABILISTËT

MODULI 1, 10 orë

 • 1-Data Entry
 • 2-Totals & More
 • 3-Queries in Lists
 • 4-Functions (Lookup Functions,Date Functions,Financial Functions)
 • 5-The Look & Feel of Output
 • 6-Copying & Moving
 • 7-Saving Work & Protecting It
 • 8-Analysing Data

MODULI 2, 12 oró

 • 1- Data Tables 
 • 2-Scenarios
 • 3-Goal Seek
 • 4-Solver
 • 5-PivotTables
 • 6-Auditing Tools
 • 7-Automating MS-EXCEL
 • 8-Introduction to Macros