Sale!

SPSS,Webinar-Nivel Bazë

18000 L

Pagesa: Paysera / Karte / Bank

______________

Përmbajtja:

  • 1. Prezantim në SPSS
   2. Hyrje në SPSS
   3. Krijimi i të dhënave në SPSS
   4. Importimi i te dhenave
   5. Rikodimi i te dhenave
   6. Frekuenca variabel nominal
   7. Frekuenca variabel numerik
   8. Procedura pershkruese
   9. Procedura eksploruese
   10. Procedura e krahasimit te means
   11. Procedura crosstab
   12. Testi Kruskal Wallis
   13. Testi i Medianes
   14.
   15.

 

 

Additional information

SPSS, Webinar-Nivel Baze

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Njohuri per Microsoft Excel (min. ne nivel mesatar)