SPSS,Webinar-Nivel Bazë

48000 L

Pagesa: 

Bank ose Paysera.

______________

Përmbajtja:

  • 1. Prezantim në SPSS
  • 2. Hyrje në SPSS
  • 3. Krijimi i të dhënave në SPSS
  • 4. Importimi i te dhenave
  • 5. Rikodimi i te dhenave
  • 6. Frekuenca variabel nominal
  • 7. Frekuenca variabel numerik
  • 8. Procedura pershkruese
  • 9. Procedura eksploruese
  • 10. Procedura e krahasimit te means
  • 11. Procedura crosstab
  • 12. Testi Kruskal Wallis
  • 13. Testi i Medianes
  • 14. Ekuacioni i Regresionit

 

 

Additional information

SPSS, Webinar-Nivel Baze

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Njohuri per Microsoft Excel (min. ne nivel mesatar)