Sale!

Microsoft Excel,Webinar- Nivel Mesatar

5000 L

Pagesa: Paysera / Karte / Bank

______________

 

Përmbajtja: ( 126 minuta / 2.1 ore)

 • Webinar 1 – Formula të tjera
 • Webinar 2- Goal seek
 • Webinar 3 – Subtotal
 • Webinar 4- Analizoni të dhëna përmes funksionit IF
 • Webinar 5- Editim tabele
 • Webinar 6- Ndërtim dhe editim grafikësh të avancuar
 • Webinar 7-Lloje të ndryshëm grafikësh
 • Webinar 8- Llogaritja e orëve të punës
 • Webinar 9- Krijimi i makrove në Excel
 • Webinar 10-Konsolidimi i raporteve
 • Webinar11- Hartimi i raportit të kontrollit të librit të blerjeve

Description

Roli i ekonomistit, kontabilistit, financierit, po ndryshon shumë shpejt dhe përtej fushës tradicionale.Gjithmonë dhe më tepër ekonomistit i nevojiten aftësi në përpunimin dhe analizën e të dhënave.
Ndaj edhe njohja dhe përdorimi i Microsoft Excel-it mbetet një aftësi themelore për të gjithë ekonomistët e rinj.

Të interesuarit e fushës së ekonomisë mund të plotësojnë nivelin e njohurive duke u trajnuar për Microsoft Excel dhe duke rritur profesionalizmin e tyre.

Trajnimet ofrohen për fillestarët dhe të gjithë individet të cilet duan të hedhin një hap tjetër i cili është një plus në njohuritë e tyre.

Kurset në Microsoft Excel ofrohen edhe në Webinar për të cilat  ofrohen cmime më të ulëta se kurset e tjerë.

Në përfundim të këtij niveli do të arrini të merrni aftësi bazë për përdorimin e Microsoft Excel si edhe të filloni të aplikoni përdorimin e formulave matematikore. Individët do të arrijnë të ndërtojnë tabela dhe grafikë nga më të thjeshtat deri tek më të avancuarat. Njëkohësisht do të mund të aplikoni renditjen e të dhënave në tabela të mëdha si edhe të mund të filtroni sipas kërkesave të caktuara të problemeve konkrete.

Additional information

Excel, Webinar-Nivel Baze

Nëpërmjet kurseve në webinar për nivelin mestar për Microsoft Excel individët mund të mësojnë në mënyrë të pavarur. Webinarët ju mundësojnë përfitime: kohë, parash dhe energjish duke u shoqëruar me detyra në platformën përkatëse.

Webinar 1: Microsoft Excel Nivel Mesatar, Skedul Amortizimi Excel
Ne kete Webinar do te shikoni skedulin e amortizimit ne Microsoft Excel

Webinar 2: Kontroll dhe Gjendje Inventari me Vlookup
Ne kete webinar do te shikoni per kontrollin dhe gjendjen e inventarit. Do te perdorim Vlookup per te realizuar kete qellim.

Webinar 3: Pivot Table
Ne kete webinar do te perdoret i plote Pivot Table.

Webinar4: Permbledhje Printimi
Ne kete webinar do te shikoni nje permbledhje. Ajo do te forcoje njohurite tuaja dhe do tju ndihmoj shume edhe per procesin e printimit.

Webinar 5: Siguria dhe Share
a-Protecting Workbooks
b-Workbook protections
c-Lejimi i userave per te bere editime

Webinar 6. GoogleSheets
a-Lejimi per te punuar ne foldera dhe file te ndryshem
b-Sharing nepermjet Cloud
c-Cfare eshte Googlesheet
d-Krahasimi me Spreadsheets