Microsoft Excel,Webinar- Ceshtje Specifike

2000 L

Pagesa: 

Bank ose Paysera.

______________

Webinar sipas moduleve . Cmimi eshte per  cdo webinar. Shembull: Nese zgjidhni numer 3, ate here kjo nenkupton 3 webinar nga ata te afishuar ne program. Pastaj 3 x me cmimin per webinar  = Vlera te cilen ju paguani.

Description

Roli i ekonomistit, kontabilistit, financierit, po ndryshon shumë shpejt dhe përtej fushës tradicionale.Gjithmonë dhe më tepër ekonomistit i nevojiten aftësi në përpunimin dhe analizën e të dhënave.
Ndaj edhe njohja dhe përdorimi i Microsoft Excel-it mbetet një aftësi themelore për të gjithë ekonomistët e rinj.

Të interesuarit e fushës së ekonomisë mund të plotësojnë nivelin e njohurive duke u trajnuar për Microsoft Excel dhe duke rritur profesionalizmin e tyre.

Trajnimet ofrohen për fillestarët dhe të gjithë individet të cilet duan të hedhin një hap tjetër i cili është një plus në njohuritë e tyre.

Kurset në Microsoft Excel ofrohen edhe në Webinar për të cilat  ofrohen cmime më të ulëta se kurset e tjerë.

Në përfundim të këtij niveli do të arrini të merrni aftësi bazë për përdorimin e Microsoft Excel si edhe të filloni të aplikoni përdorimin e formulave matematikore. Individët do të arrijnë të ndërtojnë tabela dhe grafikë nga më të thjeshtat deri tek më të avancuarat. Njëkohësisht do të mund të aplikoni renditjen e të dhënave në tabela të mëdha si edhe të mund të filtroni sipas kërkesave të caktuara të problemeve konkrete.

Additional information

Excel, Webinar-Nivel Ceshtje

Nëpërmjet kurseve në klasa dixhitale për Microsoft Excel individët mund të mësojnë në mënyrë të pavarur. Webinarët ju mundësojnë përfitime: kohë, parash dhe energjish duke u shoqëruar me detyra në platformën përkatëse.
Nëse zgjidhni 1 tek sasia kjo do të nënkuptoj 1 Webinar, nëse zgjidhni 2 kjo do të nenkuptoj 2 prej Webinarëve të mëposhtëm etj. Cmimi është cmim për cdo webinar.

Nivel Baze:
I-Webinar 1: Aftësi bazë.
II- Webinar 2: Formula matematikore dhe statistikore
III-Webinar 3: Grafikët.
IV-Webinar 4: Tabelat.
V-Webinar 5: Tabela të avancuara.
VI-Webinar 6. Paraqitje e të dhënave dhe grafike.
VII-Webinar 7. Tabela të mëdha dhe filtrat

Nivel Mesatar:
Webinar 1: Microsoft Excel Nivel Mesatar, Skedul Amortizimi Excel
Webinar 2: Kontroll dhe Gjendje Inventari me Vlookup
Webinar 3: Pivot Table
Webinar4: Permbledhje Printimi
Webinar 5: Siguria dhe Share
Webinar 6. GoogleSheets

Nivel i Avancuar

Webinar 1 – Formula te tjera( 1-count,2-counta,3-countblank,4-countif,5-sumif)
Webinar 2 – Listepagesa (1-Goal Seek,2-Listepagesa)
Webinar 3 – Subtotal (1-Tabela,2-Krijimi i subtotal)
Webinar 4- Analizoni te dhena permes funksionit IF
Webinar 5- Editim Tabele
Webinar 6-Ndertim dhe Editim Grafiku
Webinar 7-Lloje te Tjera Grafikesh
Webinar 8.Llogaritja e oreve te punes
Webinar 9- Makro
Webinar 10-Konsolidimi i Raporteve te Gjendjes se Inventarit
Webinar11- Hartimi i Raportit te Kontrollit te Librit te Blerjeve