Sale!

Microsoft Excel,Webinar- Nivel i Avancuar

5000 L

Pagesa: Paysera / Karte / Bank

______________

 

Përmbajtja🙁 181 minuta / 3.01 ore)

  • Webinar 1: Skeduli i amortizimit.
  • Webinar 2: Kontroll dhe gjendje inventari me vlookup.
  • Webinar 3: Pivot table.
  • Webinar4: Përmbledhje printimi.
  • Webinar 5: Siguria dhe share .
  • Webinar 6. Google sheets.

Description

Roli i ekonomistit, kontabilistit, financierit, po ndryshon shumë shpejt dhe përtej fushës tradicionale.Gjithmonë dhe më tepër ekonomistit i nevojiten aftësi në përpunimin dhe analizën e të dhënave.
Ndaj edhe njohja dhe përdorimi i Microsoft Excel-it mbetet një aftësi themelore për të gjithë ekonomistët e rinj.

Të interesuarit e fushës së ekonomisë mund të plotësojnë nivelin e njohurive duke u trajnuar për Microsoft Excel dhe duke rritur profesionalizmin e tyre.

Trajnimet ofrohen për fillestarët dhe të gjithë individet të cilet duan të hedhin një hap tjetër i cili është një plus në njohuritë e tyre.

Kurset në Microsoft Excel ofrohen edhe në Webinar për të cilat  ofrohen cmime më të ulëta se kurset e tjerë.

Në përfundim të këtij niveli do të arrini të merrni aftësi bazë për përdorimin e Microsoft Excel si edhe të filloni të aplikoni përdorimin e formulave matematikore. Individët do të arrijnë të ndërtojnë tabela dhe grafikë nga më të thjeshtat deri tek më të avancuarat. Njëkohësisht do të mund të aplikoni renditjen e të dhënave në tabela të mëdha si edhe të mund të filtroni sipas kërkesave të caktuara të problemeve konkrete.

Additional information

Excel, Webinar-Nivel i Avancuar

Nëpërmjet kurseve në webinar për nivelin e avancuar për Microsoft Excel individët mund të mësojnë në mënyrë të pavarur. Webinarët ju mundësojnë përfitime: kohë, parash dhe energjish duke u shoqëruar me detyra në platformën përkatëse.

Webinar 1 – Formula te tjera
1-count
2-counta
3-countblank
4-countif
5-sumif

Webinar 2 – Listepagesa
1-Goal Seek
2-Listepagesa

Webinar 3 – Subtotal
1-Tabela
2-Krijimi i subtotal

Webinar 4- Analizoni te dhena permes funksionit IF
1- Perdorimin e funksionit absolute value
2- Analize dhe paraqitje e te dhenave ne grafike
3- Si edhe si te editoni, dhe permiresoni grafiket

Webinar 5- Editim Tabele
1-Rregullime ne tabele
2- Grafiket

Webinar 6-Ndertim dhe Editim Grafiku
1-Ndertim grafiku
2-Editim grafiku

Webinar 7-Lloje te Tjera Grafikesh
1-Grafiket tradicional
2-Lloje te tjere grafikesh

Webinar 8.Llogaritja e oreve te punes
1-Tabela e matjes se oreve te punes
2-Perpunimi i te dhenave

Webinar 9- Makro
1-Krijoni nje Macro
2-Editoni nje Macro
3-Ushtrim me Makro

Webinar 10-Konsolidimi i Raporteve te Gjendjes se Inventarit
1-Shkarkimi i raporteve nga programe te tjere psh Financa 5, Elif Enterprise, Alpha Web
2-Konsolidimi i raporteve ne Excel

Webinar11- Hartimi i Raportit te Kontrollit te Librit te Blerjeve
1-Shkarkimi i raporteve nga Alpha Web
2-Hartimi i raportit te kontrollit te librave