Financa5 Enterprise,Webinar-Nivel i Avancuar

11000 L

Pagesa: Banke / Paysera

______________

Përmbajtja:

   • 1. Parapagimet e Tatimit në Burim
   • 2. Selfcare
   • 3.Kodi Nace
   • 4. Rregjistrimet e gjobave, pritje përcjellje etj
   • 5. Parapagimet dhe rregjistrimet përkatëse
   • 6. Bilanci final, Fitimi kontabël dhe fitimi fiskal

 

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel i Avancuar

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Njohuri paraprake te niveleve baze dhe mesatar