Sale!

Financa5 Enterprise, Dedikuar-Nivel Mesatar

Original price was: 48000 L.Current price is: 45000 L.

Pagesa: Banke / Paysera

__________________

Programi:

  • 1. Veprimet Sistemuese per TVSH
  • 2. Menaxhimi i Inventareve
  • 3. Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
  • 4. Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
  • 5. Veprimet ne Monedha te Huaja
  • 6. Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
  • 7. Blerjet e tjera
  • 8. Prodhimi i produkteve
  • 9. Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese
  • 10.AAGJ dhe Amortizimet e Tyre

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel Mesatar

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Duhet te keni ndjekur trajnimin per nivelin baze