Financa5 Enterprise, Dedikur- Orë

3000 L

Pagesa: Banke / Paysera

 

_________________

 

Ne kurset me ore veprohet sipas kerkeses se kursanteve duke aplikuar nje numer te pavarur oresh. Kjo menyre pune ploteson kerkesat e klienteve.

Aftesia e kursantit per te pervetesuar njohuri ne kohe te shkurter eshte thelbesore ne procesin e trajnimit.

 

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel Baze

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur