Sale!

Financa5 Enterprise, Dedikuar-Nivel i Avancuar

Original price was: 48000 L.Current price is: 45000 L.

Pagesa: Banke / Paysera

______________

 

Përmbajtja:

   • 1. Parapagimet e Tatimit ne Burim
   • 2. SELFCARE
   • 3.KODI NACE
   • 4. Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
   • 5. Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
   • 6. Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel i Avancuar

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Duhet te keni perfunduar trajnimin per nivelin mesatar