Shkarko

SHKARKO

Shkarkoni falas raporte te ndryshme, te cilat mund tju ndihmojne ne permiresimin e njohurive tuaja.

I-FINANCA 5

a-Financa 5 Standart

 1. Demo 1 Financa 5, shkarko
 2. Demo 2 Financa 5, shkarko
 3. Demo 3 Financa 5, shkarko
 4. Hyrje, Shkarko ketu
 5. Plani Kontabel per Financa 5 Standart , Shkarko ketu
 6. Programi Financa 5 Standart, Shkarko ketu
 7. Liber Shitje, Shkarko ketu
 8. Liber Shitje Raporte, Shkarko ketu
 9. Liber Blerje, Shkarko ketu
 10. Ditar Arke, Shkarko ketu
 11. Ditar Banke, Shkarko ketu
 12. Bilanci, Shkarko ketu
 13. Te ardhura shpenzime, Shkarko ketu
 14. Analize Veprime Furnitor, Shkarko ketu
 15. Analize Veprime Klient, Shkarko ketu
 16. Verifikues Klienti, Shkarko ketu
 17. Verifikues Furnitori, Shkarko ketu

b-Financa 5 Enterprise

 1. Hyrje, Shkarko ketu
 2. Plani Kontabel per Financa 5 Enterprise, Shkarko ketu
 3. Liber Shitje, Shkarko ketu
 4. Ditar Arke, Shkarko ketu
 5. Ditar Banke, Shkarko ketu
 6. Bilanci, Shkarko ketu
 7. Te ardhura shpenzime, Shkarko ketu
 8. Analize Veprime Furnitor, Shkarko ketu
 9. Analize Veprime Klient, Shkarko ketu
 10. Verifikues Klienti, Shkarko ketu
 11. Verifikues Furnitori, Shkarko ketu

 

II-ELIF – KONTABILITET

 1. Programi Elif-Kontabilitet, hyni ketu (Perdoruesi: demo dhe  Fjalekalimi: demo)
 2. Hyrje, Shkarko ketu
 3. Plani Kontabel per ELIF, Shkarko ketu
 4. Liber Shitje, Shkarko ketu
 5. Liber Blerje, Shkarko ketu
 6. Ditar Arke, Shkarko ketu
 7. Ditar Banke, Shkarko ketu
 8. Gjendje Llogarie, Shkarko ketu
 9. Bilanci Kontabel, Shkarko ketu
 10. Te ardhura shpenzime, Shkarko ketu
 11. Gjendje Furnitor, Shkarko ketu
 12. Gjendje Klient, Shkarko ketu
 13. Marzhi i Artikullit, Shkarko ketu
 14. Shitjet sipas Diteve, Shkarko ketu

III-ALPHA WEB

 1. Programi Alpha Web, Hyni ketu (Organizata: ilirjan, Perdorues: studentet   ,  Fjalekalim: studentet)
 2. Plani Kontabel, per Alpha Web Business. Shkarko ketu
 3. Bilanci Kontabel. Shkarko ketu
 4. Bilanci Vertetues, Shkarko ketu
 5. PASH, format 1. Shkarko ketu
 6. PASH, format 2. Shkarko ketu
 7. Libri i Madh. Shkarko ketu
 8. Gjendja e Llogarive.Shkarko ketu
 9. Libri i blerjeve 2019. Shkarko ketu
 10. Libri i blerjeve Kosove 2015. Shkarko ketu
 11. Libri i shitjeve 2019. Shkarko ketu
 12. Libri i shitjeve Kosove 2015. Shkarko ketu
 13. Deklarimi i TVSH, Shkarko ketu
 14. Raport i shitjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 15. Raporti i blerjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 16. Marzhi i shitjeve. Shkarko ketu
 17. Rregjistri analitik i blerjeve.Shkarko ketu
 18. Raporti analitik i shitjeve. Shkarko ketu
 19. Kartela e llogarive. Shkarko ketu
 20. Kartela e artikujve te shitur. Shkarko ketu
 21. PASH sipas muajve. Shkarko ketu
 22. Cash Flow.Shkarko ketu
 23. Levizja e AQT. Shkarko ketu
 24. Rregjistri analitik,importet.Shkarko ketu
 25. Formulari i deklarimit dhe pageses se tatim fitimit. Shkarko ketu
 26. Formular i pageses se kontributeve. Shkarko ketu
 27. Listepagesa e sigurimeve shoqerore . Shkarko ketu
 28. Shitje Analitike, Shkarko ketu
 29. Ditari i kontabilitetit, Shkarko ketu

 

IV- BILANC

 1. Programi bilanc ne formen online. Shiko ketu
 2. Shkarko programi bilanc , version mesimor. Kliko ketu
 3. Lista me videot per programin Bilanc.