AW-NDERTIM

 

Kursi ofrohet per fillestaret te cilet kane perfunduar trajnimin per nivelin mesatar

ne Alpha Web

Trajnimi vleresohet si trajnim me ore.

  • Rasti1. Ndertim per vete

  • Rasti 2. Ndertim per te tjere

  • Rasti 3. Ndertues dhe Investitor

  • Rasti 4. Investitor