A ka ushtrime praktike në trajnim?

Përgjigje.

Kurset e softwarëve të kontabilitetit zhvillohen mbi situata praktike. Në trajnime realizohet një kombinim i njohurive të përdorimit të programit me njohuri kontabël dhe fiskale. Kursantët do të mund ti shërbejnë bizneseve duke ju mundësuar një punësim sipas kërkesave aktuale.

Fillimisht shpjegohet bilanci fillestar. Duke filluar nga seanca e dytë dhe në vazhdim sidomos në kurset e dedikuara dhe klasa të vogla punojnë vetëm kursantët. Ndërsa në kurset në klasa të mëdha punon pedagogu. Kursantet ushtrohen në mënyrë të pavarur në kompjuterat e tyre. Në webinar janë punë e pavarur me video që ju vendoset në dispozicion.

Trajnimi zhvillohen mbi një program i cili ka edhe afatin e tij për tu zhvilluar. Në varësi të kërkesave të kursantëve programi i kursit , oraret dhe kohëzgjatja përshtaten. Fleksibiliteti është maksimal.