STATISTICS

Miresevini ne kursin e Statistikes.

Ky kurs eshte i nevojshem te ndiqet perpara se te filloni kursin per Data Analytics.


 

Descriptive Statistics

 1. Descriptive Statistics
 2. Frequency Tables
 3. Histograms
 4. Bar Graphs
 5. Pie Charts
 6. Box Plots
 7. Average
 8. Mean
 9. Median
 10. Mode
 11. Variation
 12. Range
 13. Quartile & Percentile
 14. Interquartile Range
 15. Standard Deviation

Inferential Statistics

 1. Statistical Inference
 2. Normal Distribution
 3. Standard Normal
 4. T-Distribution
 5. Estimation
 6. Proportion Estimation
 7. Mean Estimation
 8. Hypothesis Testing
 9. Testing Proportion
 10. Testing Mean