KONSULENCE

Konsulence per programet e bizneseve/institucioneve, konsulence per rritjen e njohurive fiskale dhe kontabile te nevojshme per punen tuaj, planifikim karriere, shkrim akademik, ndertim dhe menaxhim te proceseve te punes.

SOFTWARE + KONTABILITET+FISKALITETE

VIDEO CALL

 

Konsulence Online me Video Call.

Programe Remote dhe per Video Call

Fiskalizimi i Biznesit
BIZNES-SHTET
FISKALIZIMI ME PARA NE DORE
FATURA BIZNES ME BIZNES
FATURE TATIMORE SHITJE
KONSULENCE PER SOFTWARE,BIZNESE DHE INDIVIDE
Software+Kontabilitet+Fiskalitete
INDIVIDE BIZNESE INSTITUCIONE
previous arrow
next arrow
Fiskalizimi i Biznesit
BIZNES-SHTET
FISKALIZIMI ME PARA NE DORE
FATURA BIZNES ME BIZNES
FATURE TATIMORE SHITJE
KONSULENCE PER SOFTWARE,BIZNESE DHE INDIVIDE
Software+Kontabilitet+Fiskalitete
INDIVIDE BIZNESE INSTITUCIONE
previous arrow
next arrow