STUDENTET

Nepermjet trajnimeve dhe keshillimeve ne Webinar, ofrohen trajnime dhe suport me tarifa minimale per studentet.