DEKLARIME ONLINE

Tatimet e mia (eFiling) është konceptuar dhe ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë lehtësisht i përdorshëm nga të gjithë. Sistemi eFilling mirembahet nga DPT e cila eshte pergjegjese per funksionimin dhe mirembajtjen e sistemit.

TUTORIAL FALAS

Synon te ndihmoje te gjithe ekonomistet e rinj te njihen me elementet fillestar te deklarimit ne sistemin e tatimeve. Ne kete menyre kur te shkoni ne pune si ekonomisti i ardhshem i firmes do te jeni te ambjentuar  per marredheniet e firmes me sistemin e tatimeve.

Ne kemi organizuar informacionet me te rendesishme dhe kemi vendosur link-et perkatese te cilat ju lindhin me faqen e tatimeve ose materiale perkatese (free) te pergatitura prej tyre. Ju mund te kerkonit pa fund dhe ndoshta mund te mos e gjenit si informacion, ndersa ne kete faqe eshte realizuar pasqyrimi i rezultateve te atyre kerkimeve. Mos u lodhni te kerkoni por klikoni ne link-un  perkatese dhe informohuni.

Për të aksesuar llogarinë e deklarimit elektronikklikoni këtu.

Regjistri i Borxhit
Në këtë faqe është pasqyruar lista e tatimpaguesve me detyrime të papaguara në afat, ndaj të cilëve Administrata tatimore, ka vendosur marrjen e masave të sigurimit mbi të gjithë pasuritë për ekzekutimin e detyrimeve dhe se ka filluar procedura e mbledhjes me forcë të tyre.

Klikoni këtu për të parë listën e subjekteve.

 

Regjistri i subjekteve pasive
Në këtë link,  Administrata tatimore publikon lista e subjekteve që janë në regjistrin pasiv.
Qëllimi i publikimit të kësaj liste është që të vihen në dijeni palët e treta për të mos kryer transaksione (shitje – blerje) me subjekte të cilët janë pjesë e regjistrit pasiv.

Klikoni këtu për të parë listën e subjekteve pasive.

 

Regjistri i falimentit

Në këtë link, publikohet lista e subjekteve për të cilët Administrata Tatimore ka kërkuar fillimin e një procedure falimentimi.

Dokumenta ndihmëse,shkarko…

 

Verifikimi i deklarimit dhe pagesës së kontributeve për të vetëpunësuarit
Ky shërbim elektronik u vjen ne ndihme individëve dhe të vetëpunësuarve të marrin informacion online rreth kontributeve të deklaruara dhe paguara, prej muajit dhjetor të vitit 2011.

Për të përdorur këtë shërbim klikoni këtu.

 

LEKSIONE :

LEKSION 1: Hyrje ne sistem

LEKSION 2: Librat e blerjeve dhe shitjeve

LEKSION 3: Ndryshimet e punonjesve

LEKSION 4: Listepagesat

LEKSION 5: Kerkesa per rimbursim

LEKSION 6: Korrigjimi

LEKSION 7: Deklarimi i tatim fitimit

LEKSION 8: Kontabiliteti

LEKSION 9: Inventari

LEKSION 10: Ndryshim fjalekalimi

LEKSION11: Ceshtjet e mia

LEKSION 12: Perfaqesuesit

 

 

STATISTIKA

kliko ketu…