KONTABILISTET

Ne bashkepunimet tona kemi asistuar, konsultuar dhe ndihmuar zyra kontabiliteti ne disa qytete:

  • 1-Tirane

  • 2-Durres

  • 3-Vlore

  • 4-Fier

  • 5-Sarande

  • 6-Berat

  • 7-Elbasan

  • 8-Fier

  • 9-Lushnje