KURSE FISKALIZIMI

 KONSULENCE PER FISKALIZIMIN

Ne kete modul ne synojme tju ndihmojme ne aplikimin e fiskalizimit ne biznesin tuaj .

 

 

Rreth kursit:

1-Leksionet jane online ne Kohe Reale ose nepermjet Webinareve

2- Materiale shoqeruese ne ppt

3- Rekomandohet qe te keni njohuri fillestare ne Microsoft Excel

4-Rekomandohet qe me pare te jeni trajnuar per nje Software te Kontabilitetit te Aplikuar ne Nivel Fillestar + Nivel Mesatar