Ekonomistet e rinj

FILLONI PERGATITJEN PER TREGUN E PUNES

Per te permiresuar njohurite tuaja nevojitet te filloni te trajnoheni. Nje proces i tille mund te zhvillohet sipas menyres tradicionale te trajnimit ne qendra ose zyre. Njekohesisht ne dekaden e fundit eshte e mundur edhe zhvillimi i trajnimeve online. Prej zyres ose shtepise cdo individe mund te lidhet online dhe te mesoje.

 

Disa nga aftesite qe kerkon tregu i punes jane:

1-Paketa Microsoft Office

2-Njohuri per Financa 5

3-Njohuri per Alpha Business

4-Njohuri per Alpha Web

5-Njohuri per gjuhet e huaja

 

 

Cfare rekomandojme per ekonomistet e rinj?

1-Ndertoni nje plan per te arritur nivelin e njohurive te cilat kerkon tregu i punes

2-Komunikoni me ne per te konsultuar planin tuaj dhe percaktuar trajnimet e nevojshme

3-Merrni falas, keshillat dhe rekomandimet tona

4-Reagoni duke ridizenjuar planin tuaj

5-Filloni te implementoni planin tuaj te trajnimeve