Showing all 16 results

deklarimet-ne-shtet-dhe-fiskalizimi-klasa-15-mars-2024-dita-e-marte

Hosted By: Ilirjan Lipi
Start: 03/15/2024 10:00 AM
Timezone: Europe/Berlin
See More

Deklarimet-ne-Shtet-dhe-Fiskalizimi-Seanca-4

Hosted By: Ilirjan Lipi
Start: 03/16/2024 06:30 PM
Timezone: Europe/Berlin
See More

Deklarimet ne Shtet dhe Fiskalizimi- Seanca 3

Hosted By: Ilirjan Lipi
Start: 03/10/2024 06:30 PM
Timezone: Europe/Berlin
See More

Deklarimet ne Shtet dhe Fiskalizimi- Seanca 2

Hosted By: Ilirjan Lipi
Start: 03/09/2024 06:30 PM
Timezone: Europe/Berlin
See More

Deklarimet ne Shtet dhe Fiskalizimi- Seanca 1

Hosted By: Ilirjan Lipi
Start: 03/03/2024 06:30 PM
Timezone: Europe/Berlin
See More

Cfare jane startup dhe menyrat e financimit te tyre?

Hosted By: Ilirjan Lipi
Start: 01/13/2024 12:15 PM
Timezone: Europe/Berlin
See More