Trajnim online për ‘Deklarimet në shtet dhe fiskalizimin’

Prof.Assoc.Dr. Ilirjan Lipi

 


REGJISTROHUNI KETU

 


 

Trajnim është një mundësi e mirë për të zhvilluar një karrierë të suksesshme në fushën e tatimeve dhe kontabilitetit, si dhe për të përmbushur obligimet ligjore si biznes. Ju do të përfitoni njohuri dhe praktikë të dobishme, si dhe do të bashkoheni me një komunitet të profesionistëve të kësaj fushe.
Ky trajnim ju mundëson të mësoni rregullat dhe procedurat e deklarimit të tatimeve në shtet, si dhe procesin e fiskalizimit, i cili ka si qëllim të zvogëlojë evazionin fiskal dhe të rrisë transparencën e transaksioneve. Ju do të mësoni si të përdorni softuerët e kontabilitetit, si të aplikoni për certifikatë elektronike dhe nënshkrim elektronik, si të menaxhoni arkat dhe llogaritë bankare të biznesit tuaj, si të verifikoni faturat dhe të bëni raportime në Administratën Tatimore, etj.

 

Programi i kursit:

1.Celja e NIPT në QKB
2.Kodi Nace Rev2
3.Deklarimi i tatimit ne burim
4.Celja e punonjësve për herë të parë
5.Deklarimi i pagesës për disa ditë. Rasti i punonjësve të punësuar për herë të pare.
6.Ndryshimi i pagës së punonjesve.
7.Ndryshimet e kartelave të punonjësve. Rasti i largimit të punonjesve nga puna.
8.Deklarimi i kontratës së qerasë.
9.Selfcare
10.Taksat vendore. Lindja e detyrimit dhe afatet e pagesave.
11.Nderveprimi midis softwarëve të kontabilitetit, selfacare, e-tax, qkb dhe doganës.
12.Deklarimi i tvsh-së.Shqyrtimi dhe konfirmimi i librave të shitjes dhe te blerjes.
13.Deklarata vjetore e biznesit. Dorëzimi i tyre
14.Analizë e biznesit tuaj për qëllime te fiskalizimit.
15.Zgjedhja e softwareve për fiskalizim
16.Si të aplikoni pranë AKSHI, për certifikatë elektronike.
17.Si të aplikoni pranë AKSHI, për nënshkrimin elektronik .
18.Menaxhimi i arkave te biznesit.
19.Menaxhimi i llogarive bankare te biznesit.
20.Menaxhimi i inventarit në biznesin tuaj.
21. Konfigurimi i fiskalizimit në biznesin tuaj. Ekonomisti i jashtem dhe integrimi i sistemeve.

 

Ju keni bërë një zgjedhje të mirë për të ndjekur trajnimin online, pasi kjo ju ofron fleksibilitet, kursim kohë dhe lehtësi në mësim. Gjithashtu do të përfitoni nga një program i përshtatur me nevojat tuaja.

PYETJET TUAJA

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Details

Topic: https://www.trajnimiim.com/deklarimet-ne-shtet-dhe-fiskalizimi-klasa-9prill-2024-seanca-3
Hosted By: Ilirjan Lipi
Start: 04/09/2024 07:00 PM
Category: Master Class
Duration: 2 hours 30 minutes
Current Timezone: UTC

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.

This meeting has ended.