Lista-2024

I- CMIMET PER KURSET DHE KONSULENCEN

II- MENYRAT E PAGESES 

A-Pagese ne Fillim                 B-Pagese me keste (sipas rastit)

 

1-PARAPAGIM  NE BANK:  

  • a-SHUMA: Ne fillim rakordohet per shumen qe do te parapaguani,oret dhe programin.
  • b-PERSHKRIMI: ”PARAPAGIM per Kursin  e Zgjedhur, Emer Mbiemer Juaji”  tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’OTP Bank.
  • c-RAKORDIMI FINAL: Ne momentin qe ju do te realizoni parapagimin, duhet te dergoni nje foto te pageses ne WhatsApp te shoqerurar me: ‘Emer Mbiemer, Parapagim’. Ne te gjitha rastet, pasi te kontrollohet Banka do ju dergohet Fature e Fiskalizuar

2-PAGESE SIPAS FATURES 

  • a-SHUMA: Ne fillim rakordohet per shumen qe do te paguani ,oret dhe programin.
  • b-PERSHKRIMI:  ‘Pagese per ‘nr fature’ te fiskalizuar ‘ e cila ju eshte derguar tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’OTP Bank.
  • c-RAKORDIMI FINAL: Ne momentin qe ju do te realizoni pagimin, duhet te dergoni nje foto te pageses ne WhatsApp

 

SHENIM.

1-Nuk duhet te realizoni asnje pagese pa rakorduar planin e trajnimit (ose konsulences),oret dhe shumen perkatese.

2-Njekohesisht nuk duhet te realizoni per asnje lloj arsyeje pagesa  ne llogari te tjera.Ne operojme vetem me banka ne Shqiperi.

3- Ju duhet te siguroheni per saktesin e IBAN ne te cilin jeni duke realizuar pagese. Ne asnje rast nuk duhet te nxitoheni ne realizimin e procesit te pageses per te filluar trajnimin.

4-Rekomandojmë që të njiheni me çmimin e plotë të trajnimit tuaj, programin e trajnimit dhe pastaj të zgjidhni njërën prej formave të pagesës: A-Pagesë në fillim B-Pagesë me këste

     • 1.Pagesë me  këste 1javore
     • 2.Pagesë me  këste 2 javore
     • 3.Pagesë me  këste  mujore

Pasi të rakordojmë së bashku për formën e pagesës duhet të rakordojmë vazhdimin e proçesit të pagesës: Parapagim ose Pagesë sipas Faturës.

Kurse te Dedikuar
Kurse te Dedikuar
Klasa te Vogla
Kurse te Dedikuar
Kurse te Dedikuar
Klasa te Medha
Thumbnail 3
KURSE ONLINE
previous arrow
next arrow
Kurse te Dedikuar
Kurse te Dedikuar
Klasa te Vogla
Kurse te Dedikuar
Kurse te Dedikuar
Klasa te Medha
Thumbnail 3
KURSE ONLINE
previous arrow
next arrow