Sale!

CASH FLOW, WEBINAR

Original price was: 10000 L.Current price is: 9000 L.

Pagesa: Banke / Paysera

Additional information

Cash Flow, Webinar

Përmbajtja:

Kursi: Cash Flow-Metoda Indirekte,Webinar. Dr. Rudina Lipi

Në këtë webinar do të prezantojmë dhe do të mësoni mënyrën dhe teknikën e përgatitjes dhe hartimit të pasqyrës së fluksit të mjeteve monetare sipas metodës indirekte, referuar formatit sipas legjislacionit shqiptar të kontabilitetit dhe SKK-ve, duke shpjeguar dhe konsideruar:

– Nevojën, rëndësinë, dobinë dhe paraqitjen e kësaj pasqyre;
– Të dhënat e nevojshme për hartimin e saj;
– Hapat, llogaritjet dhe transformimet e nevojshme;
– Kujdesin e duhur;
– Si dhe duke përfunduar me hartimin e një pasqyre konkrete fluksesh dhe prezantimin e rezultatit final të saj .

______________________________________________________________________

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur