Sale!

DEKLARATA E TATIM FITIMIT, WEBINAR

Original price was: 10000 L.Current price is: 9000 L.

Pagesa: Banke / Paysera

Additional information

Deklarata TF, Webinar

Përmbajtja:

Kursi: Deklarata e Tatim Fitimit, Webinar. Dr. Rudina Lipi

Ne kete Webinar do tju tregohet per plotesimin e deklarates vjetore te tatim fitimit. Fillestaret do te mund te rrisin njohurite e tyre per deklarimet e bizneseve si edhe do te avancojne ne formimin e tyre profesional.

Supozohet se kontabiliteti mbahet ne nje software te kontabilitetit te informatizuar. Merren te dhenat prej andej dhe duke i perpunuar ne fleten e punes, ato do te perdoren per te plotesuar deklaraten e tatim fitimit. Deklarata ne leter apo ne E-Tax eshte e njejta gje.
Ne E-Tax nevojitet vetem komanda per te shkuar tek deklarimi i Tatim Fitimit (Deklarime-Tatim Fitimi dhe pastaj periudha e padorezuar).
______________________________________________________________________

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur