Si të mësoj të mbaj bilancin e biznesit?

Përgjigje:

Në çdo subjekt tregtar instalojmë program me pagesë për mbajtjen e kontabilitetit . Kjo mënyrë shoqërohet me koston fillestare të instalimit të programit.

Nëse në momentin e parë nuk dëshironi të shpenzoi para, atëherë instaloni një version mësimor . Vendimin për të paguar e merrni më pas.

Shikoni programin dhe merrni vendimin për tu trajnuar online, pavarësisht vendodhjes suaj. Nëpërmjet rregjistrimeve në program do të mund të mbajmë  disa topics. Të tilla si faturat e fiskalizuara, arkën, inventarët, bankën, librat dhe të arrijmë të nxjerrim bilancin dhe fitim humbjen.

Në proçesin e punës janë të nevojshme edhe rregjistrimet e veprimeve rregulluese mujore dhe vjetore. Nëpërmjet programeve të kontabatilitetit te cilat e thjeshtojnë punën edhe fillestarët mund të arrijnë të mbajnë kontabilitetin e subjekteve.