Sale!

Financa5 Standard, Klase e Vogel-Nivel Mesatar

Original price was: 32000 L.Current price is: 24000 L.

Pagesa: Banke / Paysera
________________

Përmbajtja:

   • 1-Veprimet Sistemuese per TVSH
   • 2- Menaxhimi i Inventareve
   • 3-Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
   • 4-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
   • 5-Veprimet ne Monedha te Huaja
   • 6- Blerjet e tjera
   • 7- Recepturat e produkteve
   • 8- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel Mesatar

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Njohuri paraprake te nivelit baze (fillestar)