KONTABILITETI MANUAL

Kursi eshte per fillestaret dhe fillon ne Janar 2021.

Kursi zhvillohet online duke ju mundesuar te trajnoheni pavaresisht vendodhjes suaj.