Cilat jane oraret e trajnimeve?

Përgjigje:

Oraret e kurseve. Fillimisht ju përgëzojmë që ju keni menduar të filloni një trajnim online.  Oraret e trajnimeve rakordohen sipas javëve, për kurset e dedikuar dhe në klasa të vogla.

Individët të cilët janë në punë ju rekomandojmë që trajnimet të ndiqen mbasdite në oraret 16.00-21.00. Kjo prej ditës së hënë deri të premten.

Individë të caktuar mund të ndjekin trajnimet edhe në oraret e paradites duke filluar prej orës 9.00.

Kurset e dedikuar dhe ata në klasa të vogla janë me orare fleksibël. Pra mund të negociohen kur seanca të ndryshme nuk mund të frekuentohen.

Ndërsa në  klasa të mëdha, nëse nuk do të mund ti frekuentoni do të jeni të detyruar të ndiqni video përkatëse dhe seancën tjetër do të vazhdohet sipas programit të trajnimit.