Sale!

Financa5 Enterprise, Klase e Madhe-Nivel Mesatar

Original price was: 24000 L.Current price is: 20000 L.

Pagesa: Banke/ Paysera

_____________________

Përmbajtja:

   • 1. Veprimet Sistemuese per TVSH
   • 2. Menaxhimi i Inventareve
   • 3. Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
   • 4. Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
   • 5. Veprimet ne Monedha te Huaja
   • 6. Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
   • 7. Blerjet e tjera
   • 8. Prodhimi i produkteve
   • 9. Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese
   • 10.AAGJ dhe Amortizimet e Tyre

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel Mesatar

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur