Sale!

Financa5 Standard,Webinar-Nivel Bazë

Original price was: 14000 L.Current price is: 12000 L.

Pagesa: Banke ose Paysera

______________

Përmbajtja:

  • 1-Hyrje dhe Bilanci Fillestar
  • 2-Celja e ndermarrjes
  • 3-Celja e artikujve
  • 4-Inventari Fillestar
  • 5-Celja e Bankave dhe Arkave
  • 6-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • 7-Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • 8-Bilanci Kontabel dhe Raportet
  • 9-Blerjet ne LEK
  • 10-Shitjet ne Lek
  • 11-Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
  • 12-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
  • 13-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
  • 14-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
  • 15-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
  • 16-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
  • 17-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

 

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel Baze

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur