Sale!

ALPHA WEB BUSINESS, DEDIKUAR-NIVEL I AVANCUAR

Original price was: 48000 L.Current price is: 45000 L.

Pagesa: Banke / Paysera

Additional information

Alpha Web Business, Klase Vogel-Avancuar

NIVEL I AVANCUAR

WEBINAR 19. QENDRAT E KOSTOS
WEBINAR 20. SELFCARE
WEBINAR 21. KODI NACE
WEBINAR 22. PARAPAGIMET DHE RREGJISTRIMET
WEBINAR 23. TATIMI NE BURIM
WEBINAR 24. IMPORTET NGA EXCEL NE PROGRAM
WEBINAR 25. FITIMI KONTABEL DHE FISKAL
______________________________________________________________________

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur