ALPHA WEB BUXHETOR, KLASE E VOGEL – NIVEL MESATAR

32000 L

Pagesa:  Banke / Paysera

Additional information

AW Mesatar- Klase e Vogel

NIVEL MESATAR

WEBINAR 11-AKTIVET AFATGJATA
WEBINAR 12-VEPRIMET NE MONEDHA TE HUAJA
WEBINAR 13-LISTEPAGESA PER BNJ
WEBINAR 14-LISTEPAGESA ME FLETE KONTABEL
WEBINAR 15-RREGJISTRIMET E IMPORTEVE
WEBINAR 16-PRODHIMI I PRODUKTEVE
WEBINAR 17-MBYLLJA E VITIT USHTRIMOR
WEBINAR 18-RIVLERESIMI I KURSIT TE KEMBIMIT

——
STANDARD, Webinar-Nivel Baze
Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur