Historik

Trajnime kompjuterike, sherbime te implementimit & asistences online te software te kontabilitetit te aplikuar si edhe konsulences per projektet e teknologjise se informacionit.

 

 

 

Inisiativa per krijimin e qendres fillon ne vitin 1999 dhe arrin te realizohet ne vitin 2005.Trajnimet te cilat jane ofruar ne qender kane qene:  Alpha Single, Alpha Business, Financa 4, Alpha Farmaci, Financa 5, Alpha Buxhetor, Alpha Web dhe paketa Microsoft Office.Qendra aktualisht ofron trajnime per programet kompjuterike financiare dhe kontabile te cilat perdoren ne biznese dhe institucione si:  Alpha Web Business,  Alpha Web Buxhetor,  Alpha Web Start, Financa, Listepagesa, Farmaci dhe Depo Farmaceutike.

Kerkesa per programe nga bizneset per te rregjistruar veprimet e perditeshme dhe per te manaxhuar financat, kontabilitetin, arkat, bankat, inventaret, klientet, furnitoret etj ka ardhur duke u rritur. Ne kete menyre bizneset kane krijuar sistemin e tyre te te dhenave duke ju pergjigjur kerkesave te kohes. Njekohesisht softwaret jane perdorur edhe nga institucionet buxhetore per te manaxhuar financat e tyre. Ne 5 vitet e fundit tendenca e kompanive qe prodhojne software eshte software online. Kjo per shkak te sigurise, cilesise se sherbimit ndaj klienteve dhe tendencave boterore. Edhe individet i jane pergjigjur kesaj kerkese duke u trajnuar per softwaret perkates.

Prej janarit te vitit 2020 qendra eshte e fokusuar:

a-ne trajnimet (vecanerisht online) per programet e kontabilitetit te informatizuar dhe Excel per ekonomistet, per bankieret, per sipermarresit dhe profesionistet e rinj.

b-programet e firmave (software te kontabilitetit te aplikuar) , sherbime te implementimit dhe asistences online te softwareve te bizneseve/institucioneve si edhe konsulence per projektet e teknologjise se informacionit

Trajnimet online i kane fillimet ne vitin 2010. Ato jane organizuar ne formen e trajnimeve te dedikuara, klasa te vogla ose ne klasa te medha. Qendra eshte e fokusuar ne trajnimet online te dedikuara duke siguruar fleksibilitet dhe cilesi ne procesin e trajnimit. Njekohesisht ne procesin e trajnimit aplikohen edhe testet online dhe klasat virtuale. Ato aplikohen si per kursantet online edhe per kursantet te cilet i zhvillojne trajnimet ne zyre. Kursantet ne i suportojme ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme edhe pas procesit te trajnimit.

Kurset online mund te zhvillohen prej zyres ose shtepise si ambjentet me komode per tu trajnuar. Fleksibiliteti i orareve eshte nje prej elementeve qe i rendit trajnimet online si nder me te kerkuarat. Cdo individe , ne cdo qytet dhe i okupuar me pune eshte e mundur qe te trajnohet ne formen online.

Ne fund te vitit 2019 rreth 40% e punes se qendres se trajnimit ishte online. Ne janar,shkurt te 2020 rreth 65% e trajnimeve te ofruara ishin online.

Kriza e krijuar per shkak te COV19,e orientoi  qendren ne zhvillimin e kurseve vetem online (100 % trajnime online). Ne periudhen Mars-Maj 2020 trajnimet u zhvilluan vetem online. Megjithese shume aktivitete e filluan normalisht funksionimin e tyre ne qershor 2020, qendra vendosi qe trajnimet te zhvillohen vetem online. Ne kete menyre prej zyres ju ofrojme mundesi qe ju te trajnoheni nga shtepia ose puna juaj.

Trajnimet do te zhvillohen vetem online deri ne 15 Shtator 2020, ku do te rishikohet vendimi per te filluar trajnimet ne zyre.

Njekohesisht edhe sherbimet per bizneset ne formen e implementimeve, keshillimet, trajnimet do te ofrohen vetem online. Risi e kesaj periudhe eshte fokusimi ne keto momente:

a-Trajnimet per farmaci dhe depo farmaceutike

b-Trajnimet per listepagesat

c-Implementimet ne keto aktivitete: Prodhim, Mobileri,Hotele,Depo Farmaceutike,Farmaci, Shkolla Jo Publike, Pikat e pjeseve te kembimit, Hidrosanitare.

Nepermjet lidhjeve Remote:

Ne mund te aksesojme kompjuterat tuaj. 

Ju mund te ndiqni trajnimet ne kompjuterat tane.

 

 

Dr. Rudina Lipi

1-Zhvillues Databaze- My SQL, 2020

2-Administrim Website CMS, 2020

3-Ekspert Fiskale,2019
4-Auditues i brendshem, 2019

5-Grada: Doktore e Shkencave ne Ekonomi,2014
6-Pervoje akademike : 15 vite
7-Pervoje ne trajnime ne zyre : 15 vite
8-Implementime software dhe suport per individe dhe biznese: 15 vite
9-Pervoje ne trajnime online: 10 vite
10-Pervoje ne aplikimin e standarteve kontabel: 5 vite

Rudina Lipi is currently a Professor in the Department of Economy at University College “Pavarësia Vlorë”, Albania. She received a MSc. In Financial Management, classified as Post Double Graduation, from Tirana University, Modena and Reggio Emilia University. She received a doctoral degree in Finance from the State University of Tirana in 2014. From 2008 to present she works as a lecturer of different business finance and accounting courses, in Bachelor and Master Programs. Also from 2005 to present she works as an independent SME consultant and professional trainer in the field of computerized accounting. Her main research interests and expertise include: Business Management; Financial Management and Accounting, Research Methodology; Innovation and Entrepreneurship; Statistics and Data Analysis; Marketing, Market Research; Business Plan and Business Model, Project Management, Computerized Accounting.

Prof.Assoc.Dr. Ilirjan Lipi

1-Administrim Website CMS, 2020

2-Ekspert Fiskale,2019

3-Front End Developer,2019

4-Auditues i brendshem, 2019
5-Titulli: Profesor i Asociuar, 2015
6-Grada: Doktor i Shkencave ne Ekonomi, 2006
7-Pervoje akademike : 20 vite
8-Pervoje ne trajnime ne zyre :20 vite
9-Implementime software dhe suport per individe dhe biznese: 15 vite
10-Pervoje ne trajnime online: 10 vite
11-Pervoje ne aplikimin e standarteve kontabel: 5 vite

Ilirjan Lipi is currently Professor in the Department of Business Administration at University of Vlora Ismail “Qemali”, in Albania, where he has been since 1998. He received the Degree Master of Science in Business Administration from University of Tirana, Albania. He received a doctorate degree in Business Administration from the State University of Tirana in 2006.  The Academic title of Associate Professor is granted to him by Durres University “Aleksander Moisiu”.His main research interests include: Business Management, Human Resource Management; International Business; Business Plan Development; Human Resource Management in Public Administration; Management Informatin System. He is author of many national and international scientific papers.