Rreth nesh

‘Trajnimi Im’ është qendër për avancim karriere e specializuar në trajnime profesionale në fushën e softwareve te kontabilitetit te aplikur. ‘Trajnimi Im’  fokusohet në produktet e I.M.B. dhe Microsoft-it.

Qendra e kurseve zhvillon trajnime online (prej vitit 2010) plotësisht në praktikë, të drejtuar nga pedagoge me eksperiencë që: kursantët, studentët, ekonomistët,administratoret,pronaret e bizneseve dhe kontabilistët mund t’i frekuentojnë nga komoditeti i shtëpisë tyre.

Ekspertët(pedagogët) e qendres punojnë në institucione dhe kompani (private apo publike) dhe e përcjellin ekspertizën e tyre kursantëve dhe ekonomistëve të cilët trajnohen prej qendrës.
Ne besojmë që përgatitja për tregun e punës dhe vetëbesimi fitohet duke i shtuar njohurive të marra në shkollë edhe njohuri të mësuara në praktikë.

Qendra është  Partner i Autoizuar prej I.M.B.

Misioni

Trajnime kompjuterike (online & zyrë), shërbime të implementimit (online & zyrë) dhe  asistencë  online të  softwarëve të kontabilitetit të aplikuar si edhe konsulencës për projektet e teknologjisë së informacionit.

Klientët

  • 1-Të gjithë fillestarët në fushën e ekonomisë si: Studentët dhe Ekonomistët e rinj.
  • 2-Stafet e bizneseve. Shitësit dhe Magazinierët në biznese, Ekonomistët dhe Kontabilistët e firmave.
  • 3-Stafet e institucioneve dhe OJF si:  Financierët e institucioneve dhe OJF.
  • 4-Ekspertët e pavarur si : Kontabilistët e Miratuar, Ekspertët Kontabël.
  • 5-Bizneset private të cilat implementojnë software të kontabilitetit të aplikuar për të menaxhuer financat e tyre.
  • 6-OJF dhe Institucionet të cilat implementojnë software të kontabilitetit për të menaxhuar financat e tyre.
  • 7-Administratoret dhe pronaret e bizneseve te cilet deshirojne te mesojne software te kontabilitetit per te menaxhuar aktivitetin e tyre.

 

Inisiativa për krijimin e qendrës fillon në vitin 1999 dhe arrin të realizohet në vitin 2005. Ajo eshte inisiativ e dy pedagogeve ne fushen e ekonomise te cilet nder vite e konsoliduan qendren duke shtuar edhe sherbime si implementimi dhe asistenca. Trajnimet të cilat jane ofruar në qendër kanë qenë për softwarë të kontabilitetit të aplikuar dhe paketa Microsoft Office.

Qendra aktualisht ofron trajnime për programet kompjuterike financiare dhe kontabile të cilat përdoren në biznese te llojeve te ndryshme dhe institucione shteterore/OJF si:  Alpha Web Business,  Alpha Web Buxhetor, Alpha Shitje,  ProDream, MobiPOS, Alpha Web Start, Alpha Web Listepagesa, Alpha Web Farmaci dhe Depo Farmaceutike.

Prej janarit të vitit 2020 qendra është e fokusuar:

a-në trajnimet (online) për programet e kontabilitetit të informatizuar dhe Excel për ekonomistët, për bankierët, për sipërmarrësit dhe profesionistët e rinj.

b-programet e firmave/institucioneve (softwarë të kontabilitetit) , shërbime të implementimit dhe asistencës online të softwarëve të bizneseve/institucioneve si edhe konsulence për projektet e teknologjisë së informacionit

c-implementimet e programeve Alpha Web ne biznese dhe institucioneve

Trajnimet online i kane fillimet në vitin 2010. Ato janë organizuar në formën e trajnimeve të dedikuara, klasa të vogla , në klasa të medha dhe webinar. Qendra është e fokusuar në trajnimet online  duke siguruar fleksibilitet dhe cilësi në procesin e trajnimit. Njëkohësisht në procesin e trajnimit aplikohen edhe testet online dhe klasa virtuale. Ato aplikohen si për kursantët online edhe për kursantët të cilët i zhvillojnë trajnimet në zyrë. Kursantët ne i suportojme në zgjidhjen e problemeve të ndryshme edhe pas procesit të trajnimit.

Kurset online mund të zhvillohen prej zyrës ose shtëpisë si ambjentet më komode per tu trajnuar. Fleksibiliteti i orareve është një prej elementeve që i rendit trajnimet online si ndër më të kërkuarat. Cdo individë , në cdo qytet dhe i okupuar me punë është e mundur që të trajnohet në formën online.

Në fund të vitit 2019 rreth 40% e trajnimeve ishte online, ndërsa ne  dy muajt e parë të vitit 2020 rreth 65% e trajnimeve të ofruara ishin online.

Kriza e krijuar për shkak te COV19,e orientoi  qendrën në zhvillimin e kurseve vetëm online (100 % trajnime online). Në periudhën Mars-Maj 2020 trajnimet u zhvilluan vetëm online. Megjithëse shumë aktivitete e filluan normalisht funksionimin e tyre në qershor 2020, qendra vendosi që trajnimet të zhvillohen vetëm online. Në këtë mënyrë prej zyrës ju ofrojmë mundësi që ju të trajnoheni nga shtëpia ose puna juaj.

Funksionimi i qendrës do të vazhdojë 100% online deri në fund të vitit 2020

duke u kujdesur për shëndetin e stafit dhe të klientëve.

Në Janar 2021, do të studiojmë dhe analizojmë situatën dhe do të gjykojmë për rihapjen e kurseve në zyrë. Nëse vendimi do të jetë negativ, atëherë hapja e kurseve në zyrë do të shtyhet në një moment tjetër të mëvonshëm kur situata të jetë optimiste.

Në këtë mënyrë trajnimet për individë ose stafe biznesi, implementimet për bizneset/institucionet, asistenca  do të ofrohen vetëm online.

PARTNER I AUTORIZUAR NGA I.M.B

1-Kurse Online  2- Implementime 3- Asistencë 4-Licensime të programeve 

 

Dr. Rudina Lipi

1-Zhvillues Databaze- My SQL, 2020

2-Administrim Website CMS, 2020

3-Eksperte Fiskale,2019
4-Auditues i brendshëm, 2019

5-Python, 2019

6-Grada: Doktore e Shkencave në Ekonomi,2014
7-Përvoje akademike : 2005
8-Përvoje në trajnime ne zyre : 2005
9-Implementime software dhe suport për individë dhe biznese: 2005
10-Përvoje në trajnime online: 2010
11-Përvoje në aplikimin e standarteve kontabël: 2010

Rudina Lipi is currently a Professor in the Department of Economy at University College “Pavarësia Vlorë”, Albania. She received a MSc. In Financial Management, classified as Post Double Graduation, from Tirana University, Modena and Reggio Emilia University. She received a doctoral degree in Finance from the State University of Tirana in 2014. From 2008 to present she works as a lecturer of different business finance and accounting courses, in Bachelor and Master Programs. Also from 2005 to present she works as an independent SME consultant and professional trainer in the field of computerized accounting. Her main research interests and expertise include: Business Management; Financial Management and Accounting, Research Methodology; Innovation and Entrepreneurship; Statistics and Data Analysis; Marketing, Market Research; Business Plan and Business Model, Project Management, Computerized Accounting.

Prof.Assoc.Dr. Ilirjan Lipi

1-Python, 2020

2-Administrim Website CMS, 2020

3-Ekspert Fiskale,2019

4-Front End Developer,2019

5-Auditues i brendshëm, 2019
6-Titulli: Profesor i Asociuar, 2015
7-Grada: Doktor i Shkencave në Ekonomi, 2006
8-Përvoje akademike : 1998
9-Përvoje në trajnime në zyre : 2000
10-Implementime software dhe suport për individe dhe biznese: 2005
11-Përvoje në trajnime online: 2010 vite
12-Përvoje në aplikimin e standarteve kontabël: 2015 vite

Ilirjan Lipi is currently Professor in the Department of Business Administration at University of Vlora Ismail “Qemali”, in Albania, where he has been since 1998. He received the Degree Master of Science in Business Administration from University of Tirana, Albania. He received a doctorate degree in Business Administration from the State University of Tirana in 2006.  The Academic title of Associate Professor is granted to him by Durres University “Aleksander Moisiu”.His main research interests include: Business Management, Human Resource Management; International Business; Business Plan Development; Human Resource Management in Public Administration; Management Informatin System. He is author of many national and international scientific papers.