WEBINAR

KURSE NË WEBINAR

Në përgjigje të kërkesave të kursantëve për çështje specifike dhe krijimit të një strategjie SMART të proçesit të të mësuarit, prej vitit 2021 mundësohet mësimi nëpërmjet Webinarëve.

Individët do të mund të mësojnë nëpërmjet Webinarëve me pagesë dhe atyre falas. Webinarët me pagesë kërkohet të komunikoni për tu rregjistruar dhe realizuar pagesën. Pas këtij momenti do të mund ti aksesoni online në çdo kohë. Ndërsa Webinarët falas do të mund të aksesohen në çdo kohë, mjafton të shkoni te moduli përkatës dhe të klikoni atje.

 

I-ME PAGESË

 

 

 

 

 

 

II-FALAS