WEBINAR-KURSE

Kursi ne Webinar zhvillohet online . Ju ndiqni leksionet e pergatitura prej nesh (online ne webinar) dhe ushtroheni ne menyre te pavarur sipas nje plani.  Rekomandohet per individe ne fillimet e tyre, te cilet jane ne distance ose nuk kane kohe per te zhvilluar ne te njejten kohe punen dhe trajnimin.

 

 

 

Karakteristikat e Kurseve ne Webinar: