Webinar-Alpha Web (Business/Buxhetor)

Kursi Alpha Web Business / Alpha Web Buxhetor

në  Webinar

ofron mësimin e programit në mënyrë të pavarur me çmime shumë të ulta.


RREGJISTRIMI JUAJ


Rekomandohet:  Individë të cilët dëshirojnë çmime shumë të ulta, Studentët,  Individë të sapo diplomuar,  Individë që dëshirojnë të ndjekin kursin për herë të dytë si edhe të gjithë fillestarët. Nevojitet te percaktohet e specifikuar kerkesa juaj per Alpha Web Business ose Alpha Web Buxhetor.


Në trajnim përfshihen këta element:

  • 1-Niveli i kursit. Nivel fillestar .
  • 2-Programi i trajnimit. Kliko këtu.
  • 3-Oraret. Ju mund të shikoni në platformë dhe të punoni për 24 orë / 365 ditë.
  • 4-Pagesa. Pagesa realizohet në bank.Lëshohet faturë e fiskalizuar. Pasi jeni rregjistruar do t’ju dërgohet informacion për kursin. Shiko këtu
  • 5-Rregjistrimi. Kliko ketu