Video Call & Remote PC

Si realizohen lidhjet video call, audio call dhe remote sipas llojeve te kurseve ?

 

KURSE TE DEDIKUAR

 

Komunikimi do te realizohet duke siguruar lidhje remote midis dy kompjuterave me Anydesk.

Ju dergoni kodin e anydesk dhe  ne e vendosni ne qender tek Remote Desktop dhe pastaj tek Connect

Ju duhet te pranoni ftesen e derguar prej nesh duke klikuar mbi Accept. Prej ketij momenti ne do te shikojme kompjuterin tuaj.

Komunikimi me ze do te realizohet nepermjet Whatsapp ne formen Audio ose Video Call. Juve ju demostrohen raste konkrete dhe ushtroheni nen kujdesin e pedagogut.

KLASA TE VOGLA

Klasat e vogla (2-4 persona)  organizohen ne dy forma:

Alternativa 1

Nepermjet Anydesk (sic tregohet me siper) ju hyni ne kompjuterat tane. Komunikimi audio ose video realizohet me whatsapp. Video e kursit rregjistrohet dhe ju mundesohet kursanteve ti ndjekin.

Alternativa 2.

Ne kete alternative komunikimi do te realizohet nepermjet Meet.

Linku i klases do ju dergohet ne grupin ne whatsapp. Klikoni ne link dhe prej ketij momenti do te jeni pjese e klases online. Ju do te mund te shikoni ekranin e kompjuterit tone prej nga do te ndiqni me pamje dhe ze ushtrime praktike te softwareve financiar dhe kontabel.

Ju do te ushtroheni ne ndermarje konkrete ne kompjuterin tuaj. Ne grupe te caktuara seancash organizohen perseritje dhe kontrolle per evoluimin e cdo kursanti.

 

 

KLASA TE MEDHA

Klasat e medha (5-10 persona)  organizohen ne dy forma:

Alternativa 1

Nepermjet Anydesk (sic tregohet me siper) ju hyni ne kompjuterat tane. Komunikimi audio ose video realizohet me whatsapp. Video e kursit rregjistrohet dhe ju mundesohet kursanteve ti ndjekin.

Alternativa 2.

Ne kete alternative komunikimi do te realizohet nepermjet Meet.

Linku i klases do ju dergohet ne grupin ne whatsapp. Klikoni ne link dhe prej ketij momenti do te jeni pjese e klases online. Ju do te mund te shikoni ekranin e kompjuterit tone prej nga do te ndiqni me pamje dhe ze ushtrime praktike te softwareve financiar dhe kontabel.

Ju do te ushtroheni ne ndermarje konkrete ne kompjuterin tuaj. Ne grupe te caktuara seancash organizohen perseritje dhe kontrolle per evoluimin e cdo kursanti.