IMPLEMENTIM

IMPLEMENTIM  FILLESTAR

 

  • 1-Instalimi i programit nga prodhuesi i tij.
  • 2-Konfigurimi fillestar i programit.
  • 3-Trajnimi i stafit.
  • 4-Asistencë online (telefon, remote, video call) ose pranë zyrave tona.

 

Nepermjet analizes percaktohen kerkesat e biznesit dhe zgjidhjet te cilat priten nga software. Analizohet koha e nevojshme per te implementuar softwarin si edhe aftesia e stafit per te mesuar dhe perdorur ate. Vetem pasi jane realizuar analizat e mesiperme, atehere rekomandohet te vendosni per te blere softwarin e duhur per biznesin tuaj.

IMPLEMENTIM I PLOTE

Përfshin asistencën fillestare dhe:

  • 1-Analizë biznesi për përshtatje optimale të programit.
  • 2-Konfigurimin e plotë të programit: detyrat, skemat kontabël, raportet.
  • 3-Kostumizimin e të gjitha ambjenteve të regjistrimit, të çeljeve etj.
  • 4-Trajnim të plotë dhe të avancuar të stafit.

Se bashku me parnteret tane, ne i pergjigjemi cdo biznesi ne procesin e implementimit te programit.