Si te zgjedhim formen e trajnimit?

Zgjedhja e formes se trajnimit kerkon nje analize te disa faktoreve si: numri i individeve ne trajnim, rregjistrimi, oraret, cmimet,komunikimi online, version mesimor te programit, garancia etj. Per t’ju ndihmuar ne analizen tuaj, ju rekomandojme te shikoni tabelen”