SI TE ZGJEDHIM MENYREN E TRAJNIMIT?

Zgjedhja e formes se trajnimit kerkon nje analize te disa faktoreve si:

  • 1. Menyra e punes
  • 2. Oraret
  • 3. Çmimet
  • 4. Si realizohet lidhja online
  • 5. Koha per rregjistrim
  • 6. Kur fillon kursi
  • 7. Version mesimor te programit
  • 8. Garancia
  • 9.Cilesia

Per t’ju ndihmuar ne analizen tuaj, rekomandojme te shikoni tabelen:

 

Ne momentin qe do te keni perfunduar se lexuari kete info rekomandohet te lexoni format e zhvillimit te kurseve online. Kliko ketu …

Komunikoni nepermjet ne nje prej menyrave ne website dhe filloni trajnimin tuaj.