SI TE ZGJEDHIM MENYREN E TRAJNIMIT?

Zgjedhja e formes se trajnimit kerkon nje analize te disa faktoreve si: numri i individeve ne trajnim, rregjistrimi, oraret, cmimet,komunikimi online, version mesimor te programit, garancia etj. Per t’ju ndihmuar ne analizen tuaj, ju rekomandojme te shikoni tabelen:

 

Ju sapo keni qartesuar zgjedhjen tuaj per te filluar trajnimin e deshiruar. Komunikoni nepermjet ne nje prej menyrave ne website dhe filloni rrugen e profesionalizmit.