IMPLEMENTIM I PLOTE

Se bashku me parnteret tane,

ne i pergjigjemi bizneseve dhe institucioneve ne procesin e implementimit

te programit.

 

IMPLEMENTIM I PLOTE

Përfshin asistencën fillestare si edhe:

 • 1-Analizë biznesi për përshtatje optimale të programit.

  • Userat e nevojshem
  • Ndermarrjet
  • Zgjedhje e programit te duhur per biznesin
 • 2-Konfigurimin e plotë të programit: detyrat, skemat kontabël, raportet.

  • Shitesit
  • Arka
  • Magazina
  • Administratoret
  • Konsulentet e jashtem
  • Kontrolli
 • 3-Kostumizimin e të gjitha ambjenteve të regjistrimit, të çeljeve etj.

  • Ambjentet e blerjes
  • Faturat e shitjes
 • 4-Trajnim të plotë dhe të avancuar të stafit.

  • Detajimet
  • Data e skadences
  • Serite
  • Importet per farmacite dhe depot farmaceutike

 

KERKO  IMPLEMENTIM

1.HELP DESK

2.SEKRETARIA ONLINE