Rreth Qendres

Qender e specializuar ne trajnimet kompjuterike te dedikuar per programet e firmave (software te kontabilitetit te aplikuar) dhe paketen Microsoft Office.  Inisiativa per krijimin e qendres fillon ne vitin 1999 dhe arrin te realizohet ne vitin 2005.

Trajnimet te cilat jane ofruar ne qender kane qene:  Alpha Single, Alpha Business, Financa 4, Alpha Farmaci, Financa 5, Alpha Buxhetor, Alpha Web dhe paketa Microsoft Office.

Qendra aktualisht ofron trajnime per programet kompjuterike financiare dhe kontabile te cilat perdoren ne biznese dhe institucione si:  Alpha Web BusinessAlpha Web BuxhetorAlpha Web Start, Financa, ProDream, FluentPOS.

Kerkesa per programe nga bizneset per te rregjistruar veprimet e perditeshme dhe per te manaxhuar financat, kontabilitetin, arkat, bankat, inventaret, klientet, furnitoret etj ka ardhur duke u rritur. Ne kete menyre bizneset kane krijuar sistemin e tyre te te dhenave duke ju pergjigjur kerkesave te kohes. Njekohesisht softwaret jane perdorur edhe nga institucionet buxhetore per te manaxhuar financat e tyre. Ne 5 vitet e fundit tendenca e kompanive qe prodhojne software eshte software online. Kjo per shkak te sigurise, cilesise se sherbimit ndaj klienteve dhe tendencave boterore. Edhe individet i jane pergjigjur kesaj kerkese duke u trajnuar per softwaret perkates.

Ne dekaden e fundit qendra eshte e fokusuar ne trajnimet e dedikuara per programet e kontabilitetit te informatizuar dhe paketa office, vecanerisht Excel per ekonomistet, per bankieret, per sipermarresit dhe profesionistet e rinj.

Trajnimet online i kane fillimet ne vitin 2010. Ato jane organizuar ne formen e trajnimeve te dedikuara, klasa te vogla ose ne klasa te medha. Qendra eshte e fokusuar ne trajnimet online te dedikuara duke siguruar fleksibilitet dhe cilesi ne procesin e trajnimit. Njekohesisht ne procesin e trajnimit aplikohen edhe testet online dhe klasat virtuale. Ato aplikohen si per kursantet online edhe per kursantet te cilet i zhvillojne trajnimet ne zyre. Kursantet ne i suportojme ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme edhe pas procesit te trajnimit.

Kurset online mund te zhvillohen prej zyres ose shtepise si ambjentet me komode per tu trajnuar. Fleksibiliteti i orareve eshte nje prej elementeve qe i rendit trajnimet online si nder me te kerkuarat. Cdo individe , ne cdo qytet dhe i okupuar me pune eshte e mundur qe te trajnohet ne formen online.

Dr. Rudina Lipi

 • 1-Ekspert Fiskale
 • 2-Grada: Doktore e Shkencave ne Ekonomi
 • 3-Pervoje akademike : 15 vite
 • 4-Pervoje ne trajnime ne zyre : 15 vite
 • 5-Implementime software dhe suport per individe dhe biznese: 15 vite
 • 6-Pervoje ne trajnime online: 10 vite

 

Rudina Lipi is currently a Professor in the Department of Economy at University College “Pavarësia Vlorë”, Albania. She received a MSc. In Financial Management, classified as Post Double Graduation, from Tirana University, Modena and Reggio Emilia University. She received a doctoral degree in Finance from the State University of Tirana in 2014. From 2008 to present she works as a lecturer of different business finance and accounting courses, in Bachelor and Master Programs. Also from 2005 to present she works as an independent SME consultant and professional trainer in the field of computerized accounting. Her main research interests and expertise include: Business Management; Financial Management and Accounting, Research Methodology; Innovation and Entrepreneurship; Statistics and Data Analysis; Marketing, Market Research; Business Plan and Business Model, Project Management, Computerized Accounting.

Prof.Assoc.Dr. Ilirjan Lipi

 • 1-Ekspert Fiskale
 • 2-Titulli: Profesor i Asociuar
 • 3-Grada: Doktor i Shkencave ne Ekonomi
 • 4-Pervoje akademike : 20 vite
 • 5-Pervoje ne trajnime ne zyre :20 vite
 • 6-Implementime software dhe suport per individe dhe biznese: 15 vite
 • 7-Pervoje ne trajnime online: 10 vite

 

Ilirjan Lipi is currently Professor in the Department of Business Administration at University of Vlora Ismail “Qemali”, in Albania, where he has been since 1998. He received the Degree Master of Science in Business Administration from University of Tirana, Albania. He received a doctorate degree in Business Administration from the State University of Tirana in 2006.  The Academic title of Associate Professor is granted to him by Durres University “Aleksander Moisiu”.His main research interests include: Business Management, Human Resource Management; International Business; Business Plan Development; Human Resource Management in Public Administration; Management Informatin System. He is author of many national and international scientific papers.