RREGULLORE

A-RREGULLORE E ZYRES

Cila eshte rregulloria per te zhvilluar trajnime?

Trajnimi eshte nje proces delikat i cili kerkon nje komunikim cilesor te paleve ku secila duhet te luaje shume mire rolin e saj. Per kete qellim individet te cilet do te trajnohen ne zyre dhe online, duhet qe paraprakisht te lexoje dhe te jene dakort me rregulloren e saj.

Lexo  rregulloren …