RREGJISTRIME PER KURSE

Individet mund te rregjistrohen online per kurset online dhe ato ne zyre. Pasi ju te rregjistroheni ne do te komunikojme me ju. Per komunikime me te shpejta komunikoni ne rubriken online.

 

 

 

 • RREGJISTRIME PER KURSET per paketen Microsoft Office

  • WORD

  • EXCEL

  • POWERPOINT

  • ONENOTE

  • PUBLISHER

  • OUTLOOK

  • PROJECT

  • BUSINESS  INTELIGENCE

  • DATA  ANALYSIS

  • GOOGLE  ADS