PRODREAM

RREGJISTRONI REZERVIMET NE HOTELIN TUAJ

Nepermjet programit kompjuterik ProDream, mund te rregjistroni rezervimet ne hotelin tuaj. Programi eshte i integruar me Booking, Expedia.  Rezervimet ne Bookin pasqyrohen ne ProDream dhe anasjelltas. Pra kur klienti vjen ne hotel dhe ju e rregjistroni ne program, atehere kjo do te pasqyrohet automatikisht ne Booking.

ProDream

Software i Hotelit Tuaj

——————————————————————-

KURSET PER PRODREAM —FALAS

1 KORRIK – 31 DHJETOR 2019

 

Ndersa manaxhimi financiar i hotelit do te realizohet nepermjet Alpha Web Business.