ProFisk

ProFisc është një program I çertifikuar per fiskalizimin dhe e-faturen.

Nëpermjet ProFisc mund te behet lidhje online me tatimet per faturat ne mberritje si dhe i autofaturave. Profisc eshte nje program I hapur per tu lidhur me sisteme te tjera ERP. Lidhje online me tatimet per faturat ne mberritje si dhe i autofaturave. ProFisc, mundëson kohë të shpejtë zbatimi si dhe pagese për faturë. Lidhja me sistem realizohet pa kosto instalimi apo nevoje per blerje te paisjeve te reja.Sistem në cloud Microsoft Azure, #1 në nivel boteror dhe ofron Siguri Qendrueshme të sistemit si dhe Siguri të të dhënave

 Lexo me shume…

ProFisk-Software per Fiskalizim 

HYNI

Sa kushtojne programet per ProFisk?

Kliko ketu